Arbetande hundar – Brukshundar

Det finns idag ett stort, och växande, antal verksamheter där hundarna kommer till nytta. Dessa arbetande hundar kallas med ett gemensamt ord för brukshundar. Dessa kan grovt delas in i tjänstehundar, assistanshundar, jakthundar, vallhundar och draghundar. Under väldigt lång tid av människans och hundens gemensamma historia användes hundarna till jakt, vakthållning och vallning. Sedan drygt ett sekel har användningsområdena för brukshundarna bara ökat och haft en kraftig expansion de senaste 30 åren. Gemensamt för mycket av den senaste tidens innovation inom hundanvändandet är utnyttjandet av hundens exceptionellt goda luktsinne.

Tjänstehundar är till exempel polishundar, försvarsmaktshundar och räddningshundar. Det var militären som först tog hunden i tjänst på allvar. De användes som bevakningshundar och hjälpte till vid patrullering av militära anläggningar. Det är det användningsområde som många av vaktbolagens hundar används till idag. Du kan komplettera en bra bevakningshund med bra utebelysning. Vaktbolagens och polisens hundar är också tränade för att skydda sin hundförare och för att kunna arbeta med eftersök. Vid eftersök utnyttjas hundens luktsinne, vilket också är grunden för de olika räddningshundarna som finns. Lavinhundar, brandhundar och gashundar använder nosen för att hjälpa sina hundförare att hitta begravda människor, bränder eller gasläckor. Militären använder även hundens nos för att hitta sprängämnen, minor och ammunition. Polisen och tullen använder hundarnas luktsinne för att hitta narkotika, men de har även bombhundar. Militären har även använt hundar som rapportörer, att springa mellan olika platser med budskap.

Assistanshundarnas användningsområden ökar ständigt. Traditionellt handlade det mest om ledarhundar för synskadade men numera finns det servicehundar som hjälper funktionshindrade med olika göromål i deras vardag. Det finns diabetes- och epilepsihundar som reagerar på sin hundförares förändrade lukt och varnar denne för en förändrad blodsockerhalt eller inför ett epilepsianfall. Det finns psykiatriska servicehundar som kan assistera personer med olika former av psykiska handikapp. Det finns terapihundar som arbetar med personers välbefinnande inom till exempel vården, äldreboenden och som hjälp för barn i skolan.

Jakthundar och vallhundar arbetar med det som människan alltid har utnyttjat hunden till. Först som en god hjälp i jakten och senare, när människan blev bofast jordbrukare, som vall- och vakthund till boskapen. En viktig funktion för jakthundarna är som eftersökshund. Hunden spårar efter skjut- eller trafikskadat vilt som dragit sig undan i skogen och kan på så sätt förkorta viltets lidande. Det finns många sorters jakthundar. De är till exempel älghundar, fågelhundar och vattenapporterande hundar. Draghundar är de som utnyttjas till att dra hundspann, både på snö och barmark.

De nya användningsområdena för hundarna utnyttjar som sagt deras oerhört goda luktsinne på olika sätt. Man tränar upp hundarna att hitta och markera det man är intresserad av. Det finns röt- och mögelhundar som hjälper besiktningspersonal att hitta problemhus. Det finns cancerhundar som är tränade på att lukta sig till cancer. Det finns malmsökshundar som ska hitta värdefulla malmer och det finns tryffel- och kantarellhundar som ska hitta svampar åt sina förare. Inom miljövården finns det kvicksilver- och PCB-hundar som hjälper till att hitta dessa farliga gifter. Förmodligen kan människan träna upp hundar till många fler användningsområden. Det är bara fantasin som sätter gränser. Hundar älskar att arbeta!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate